Archive

Archive for June, 2004

Jun
11

Ray Dicks

Ray Dicks

Met byna veertig persent van die potensiële werkersmag van Suid-Afrika sonder werk, is daar nog nooit ‘n meer geleë tyd vir enige werknemer om hierdie belangrike saak in oënskou te neem nie.

Voordat jy opgewonde begin raak oor die moontlikheid van ‘n nuwe of beter werk, moet jy jouself ‘n belangrike vraag afvra…..kan my huidige werk na ‘n goeie werk verander word?

Soms lyk weivelde aan die ander kant wel groener, maar deeglike ondersoek bewys dikwels die teendeel. Onthou die verhaal van die “akkers met diamante besaai” — van hoe ‘n Suid-Afrikaanse boer ‘n soektog op tou gesit het na diamante en hoe hy brandarm en na ‘n leeftyd se soeke en frustrasie homself uiteindelik in ‘n rivier gewerp het om te verdrink. ‘n Paar jaar na sy dood ontdek hulle toe ‘n paar diamante op sy plaas en hoe langer hulle gesoek het hoe meer diamante het hulle daar ontdek totdat daar bevind is dat die plaas akkers vol diamante kan lewer. Betreurenswaardig is die feit dat die diamante al die tyd daar verskuil gelê het. Al wat die boer moes doen om die waardevolle edelstene te vind en ontsaglik ryk te word was om te grawe. Laat my toe om jou te vra…het jy al jou akker vol diamante ontgin, of is jy soos die boer wat oral elders kyk in die hoop dat jy eendag die geluk sal tref?

Voordat jy van werk verander (met die aanname dat jy een het), of van baas, loopbaanrigting, plek of die mense met wie jy saamwerk verander, moet jy moontlik eers JOUSELF verander!…. en dan in die besonder jou gesindheid jeens jou werk. Sodoende vind jy soms dat allerhande nuwe en opwindende dinge begin gebeur.

Die meeste maatskappye vandag werk volgens ‘n begroting en soek geleenthede om hul personeel op te lei, maar die individue moet self die inisiatief neem. JY moet gesien word as een wat die ekstra myl loop en begerig is om jou vaardighede te ontwikkel, en om sodoende waarde aan jou maatskappy toe te voeg.

Ongelukkig dink baie werknemers vandag dat hulle vir ‘n leë kaggel kan sê “maak my eers warm, dan stook ek jou met hout”, maar die lewe en die arbeidsmark werk nie so nie. Ons moet eers die hout verskaf en dan kan ons die hitte geniet. Maak eers erns met jou werk en jy mag verbaas staan oor die resultate.

Een van belangrikste eienskappe waarmee jy die arbeidsmark kan betree is ‘n positiewe ingesteldheid. Soms dra ‘n positiewe ingesteldheid meer gewig as die diploma teen die muur. Ek sê nie ‘n diploma is nie voordelig nie! In wese sê ek dis soms belangriker….jou gevoel omtrent dit wat jy weet, eerder as jou kennis self. Liewer minder kennis en goed oor jouself voel….met stille vertroue.

Soos wat ‘n werknemer ‘n paar jaar gelede aan my gesê het, “jy kan ‘n sekretaresse aanstel wat 92 woorde per minuut tik maar ‘n swak gesindheid openbaar en jy sit met hope probleme, of jy stel ‘n sekretaresse aan wat 60 woorde per minuut tik en ‘n goeie gesindheid openbaar, gewillig om te leer, en daar het jy ‘n absolute STER”. Dink ‘n oomblik na, wat sal jy verkies indien jy die werkgewer is?

Dus….voor jy impulsief van werk, baas of loopbaanrigting verander, beskou jou huidige situasie, is dit werklik so sleg? Is daar iets wat jy kan doen om die situasie positief te verander? Is daar geleentheid vir jou as individu om ‘n skuif binne die maatskappy te maak?

Werkgewers vandag wil nie die ongerief van personeelvervanging ervaar nie. Dit kan baie frustrerend en duur wees en tot allerhande komplikasies aanleiding gee!

Nou goed…..wat nou as jy wel alles probeer het, maar sonder sukses, of jou reeds tussen een werk en ‘n ander bevind, of deur afdanking in die gesig gestaar word na jare by dieselfde firma? Wel, daar is besliste maniere waarop mens ‘n goeie werk soek en dit vind. Besoek gerus “Current Jobs” www.linxpersonnel.co.za 


Ray Dicks.


Ray Dicks, Founder of Star Personnel and the Linx Personnel Group, has spent nearly 20 years in the recruitment industry.  He has interviewed and placed a countless number of candidates in all industries and diciplines.  He is now sharing his knowlege with JobSeekers.